Vienotais pieraksts: +371 67000610

Staru terapijas procedūru nodrošinājumam izlietojamo materiālu un standarta rūpnieciski ražotu papildiekārtu un palīglīdzekļu piegāde

Izsludināšanas datums:
10.08.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/57K
Iepirkuma priekšmets:
Staru terapijas procedūru nodrošinājumam izlietojamo materiālu un standarta rūpnieciski ražotu papildiekārtu un palīglīdzekļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
14.09.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas vadītājs Artūrs Šorubalko, tālr. 67042199; par Nolikumu: Iepirkumu un līgumu daļas iepirkuma speciāliste Sindija Laura Ošeniece tālr. 67042336.