Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra „Gaiļezers” centralizētās aukstuma apgādes sistēmas tehniskā projekta izstrāde

Izsludināšanas datums:
17.11.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/93M
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra „Gaiļezers” centralizētās aukstuma apgādes sistēmas tehniskā projekta izstrāde
Iesniegšanas termiņš:
15.12.2016
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Uldis Jaspers, Medicīnas tehnoloģiju direktors, tālr. +371 67303113. Par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Objekta apskate pretendentiem ir obligāta. Kopīga objekta apskate notiek otrdienās plkst. 10:00. Pulcēšanās stacionārā „Gaiļezers”, Tehniskās daļas apspriežu zālē, Hipokrāta ielā 2, Rīgā. Kontaktpersona- Ivars Rozenbergs, tālr. +371 20222392, e- pasts: ivars.rozenbergs@aslimnica.lv. Ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju, t.sk., tehniskajiem projektiem, kas attiecas uz iepirkuma priekšmetu, pretendentu pārstāvji var iepazīties klātienē stacionārā „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Ivaru Rozenbergu, tālr. +371 20222392, e- pasts: ivars.rozenbergs@aslimnica.lv.