Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra “Biķernieki” pirmā stāva telpu grupas remonts

Izsludināšanas datums:
21.11.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/108M
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra “Biķernieki” pirmā stāva telpu grupas remonts
Iesniegšanas termiņš:
03.12.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Būvniecības daļas Būvprocesu vadītāja Inga Priedīte-Grūbe, tālr. +371 29444845, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru – Iepirkumu daļas vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 3.decembra plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!