Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra „Biķernieki” 2. stāva telpu remontdarbu veikšana

Izsludināšanas datums:
29.05.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/35K
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra „Biķernieki” 2. stāva telpu remontdarbu veikšana
Iesniegšanas termiņš:
05.07.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Intars Krēvics, tālr. +371 26176647; par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
29.05.2018. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss „Stacionāra „Biķernieki” 2. stāva telpu remontdarbu veikšana”, ID Nr. RAKUS 2018/35K Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2018. gada 5. jūlijam plkst.1300 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Pretendentiem ir obligāta Objekta apskate. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvjiem jāsazinās ar kontaktpersonu par iespēju veikt objekta apskati konkrētā laikā. Kontaktpersona- Intars Krēvics, tālr. +371 26176647, e-pasts: intars.krevics@aslimnica.lv. Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.