Vienotais pieraksts: +371 67000610

Specializētu automašīnu iegāde

Izsludināšanas datums:
23.03.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/113K
Iepirkuma priekšmets:
Specializētu automašīnu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
17.04.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Dainis Vītiņš, tālr. +371 29575795; par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Iepirkuma procedūra pārtraukta.