Vienotais pieraksts: +371 67000610

Skābekļa sadales stacijas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki””

Izsludināšanas datums:
30.08.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/50M
Iepirkuma priekšmets:
Skābekļa sadales stacijas rekonstrukcija stacionārā „Biķernieki””
Iesniegšanas termiņš:
12.09.2016
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Vadims Pupkevičs, vecākais medicīnas gāzu tehniķis, tālr. +371 67042758; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.