Vienotais pieraksts: +371 67000610

Santehnisko materiālu piegāde

Izsludināšanas datums:
17.01.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/90K
Iepirkuma priekšmets:
Santehnisko materiālu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
07.02.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Energodienesta vadītāja vietnieks Andris Meždreijs, tālr. 67042406, elektroniskā pasta adrese: andris.mezdreijs@aslimnica.lv; par procedūru- Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. 67042336.