Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezerves elektroapgādes dīzeļģeneratoru apkope un remonts

Izsludināšanas datums:
23.05.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/17M
Iepirkuma priekšmets:
Rezerves elektroapgādes dīzeļģeneratoru apkope un remonts
Iesniegšanas termiņš:
05.06.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Andris Meždreijs, Energodienesta daļas vadītāja vietnieks, tālr. +371 67303107, +371 29246937; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
Kopīgas Iekārtu apskates notiek: 2017. gada 25. maijā plkst. 10:00 un 29. maijā plkst. 10:00.; Pulcēšanās stacionārā „Gaiļezers”, Tehniskās daļas apspriežu zālē, Hipokrāta ielā 2, Rīgā; Kontaktpersona- Andris Meždreijs, Energodienesta daļas vadītāja vietnieks, tālr. +371 67303107, +371 29246937, e- pasts: andris.mezdreijs@aslimnica.lv.