Vienotais pieraksts: +371 67000610

Reaģentu piegāde 6-krāsu citofluorometra darbības nodrošināšanai

Izsludināšanas datums:
28.02.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/09K
Iepirkuma priekšmets:
Reaģentu piegāde 6-krāsu citofluorometra darbības nodrošināšanai
Iesniegšanas termiņš:
19.03.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Laboratoriskās medicīnas centra vadītāja Ludmila Eņģele, tālr. 67041004; par procedūru – Iepirkumu un līgumu daļas juriste Edīte Tiltiņa, tālr. 67042407, iepirkumi@aslimnica.lv