Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju “Medtronic” un “Physio Control” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde

Izsludināšanas datums:
27.04.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/47M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju “Medtronic” un “Physio Control” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
12.05.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Olga Kutjuna, Medicīnas ierīču daļas medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists tālr.+ 371 67041066; par procedūru – Jeļena Bičikova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 25749567.
Komentāri:
27.04.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Ražotāju “Medtronic” un “Physio Control” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2020/47M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 12. maijam plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!