Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju “General Electric Medical systems”, „Ulrich Medical” un „Konica Minolta” medicīnisko iekārtu servisa apkalpošana un remonts.

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/107S
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju “General Electric Medical systems”, „Ulrich Medical” un „Konica Minolta” medicīnisko iekārtu servisa apkalpošana un remonts.
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, e-pasts: gints.cirulis@aslimnica.lv; par Nolikumu: Iepirkumu daļas juriste Edīte Tiltiņa, e-pasts: edite.tiltina@aslimnica.lv