Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju „General Electric Medical systems”, „Ulrich Medical” un „Konica Minolta” medicīnisko iekārtu servisa apkalpošana un remonts

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/92S
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju „General Electric Medical systems”, „Ulrich Medical” un „Konica Minolta” medicīnisko iekārtu servisa apkalpošana un remonts
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Aelita Platā, tālr.67042674, e-pasts aelita.plata@aslimnica.lv