Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju “Fresenius Medical Care”, „Fresenius Kabi GmbH”, „Fresenius Hemocare GmbH”, “Helmer” medicīnas iekārtu tehnisko apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde

Izsludināšanas datums:
07.04.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/33M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju “Fresenius Medical Care”, „Fresenius Kabi GmbH”, „Fresenius Hemocare GmbH”, “Helmer” medicīnas iekārtu tehnisko apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
21.04.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Olga Kutjuna, Medicīnas ierīču daļas medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists tālr.+ 371 67041066; par procedūru – Jeļena Bičikova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 25749567.
Komentāri:
07.04.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Ražotāju “Fresenius Medical Care”, „Fresenius Kabi GmbH”, „Fresenius Hemocare GmbH”, "Helmer" medicīnas iekārtu tehnisko apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2020/33M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 21. aprīlim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!