Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju “Fresenius Medical Care”, “Fresenius Kabi GmbH”, “Fresenius Hemocare GmbH”, “Helmer” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde

Izsludināšanas datums:
06.03.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/10M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju “Fresenius Medical Care”, “Fresenius Kabi GmbH”, “Fresenius Hemocare GmbH”, “Helmer” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
19.03.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Voldemārs Ozols, Medicīnas ierīču daļas vadītājs, tālr. +371 67043157; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.