Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju „Belimed AG” un „LISCHKA GmbH” mazgāšanas dezinfekcijas iekārtu tehniskās apkopes un remonti

Izsludināšanas datums:
20.07.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/44M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju „Belimed AG” un „LISCHKA GmbH” mazgāšanas dezinfekcijas iekārtu tehniskās apkopes un remonti
Iesniegšanas termiņš:
02.08.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Voldemārs Ozols, Medicīnas ierīču daļas vadītājs, tālr. +371 67043157; par procedūru- Sindija Laura Ošeniece, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.