Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju „B.Braun Aviotum AG” un „Aesculap AG” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde.

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/122S
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju „B.Braun Aviotum AG” un „Aesculap AG” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde.
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, e-pasts: gints.cirulis@aslimnica.lv