Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju „B.Braun Aviotum AG” un „Aesculap AG” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde

Izsludināšanas datums:
12.01.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/105S
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju „B.Braun Aviotum AG” un „Aesculap AG” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Medicīnas ierīču daļas vadītājs Voldemārs Ozols, tālr. 67043157, e-pasts voldemars.ozols@aslimnica.lv