Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja „Ulrich Medical” augstspiediena injektora sistēmas un pacienta infūzijas sistēmas vadu piegāde

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/103S
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja „Ulrich Medical” augstspiediena injektora sistēmas un pacienta infūzijas sistēmas vadu piegāde
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Sandra Meškovska, tālr.67042326 e-pasts sandra.meskovska@aslimnica.lv