Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja “Olympus Sverige Aktiebolag” videoteleskopa HD EndoEye 10mm 30* remonts

Izsludināšanas datums:
02.03.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/12M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja “Olympus Sverige Aktiebolag” videoteleskopa HD EndoEye 10mm 30* remonts
Iesniegšanas termiņš:
16.03.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Voldemārs Ozols, Medicīnas ierīču daļas vadītājs, tālr. +371 6730 3157, e-pasts: voldemars.ozols@aslimnica.lv; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.