Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja “Laboratories ANIOS” lokano endoskopu dezinfekcijas iekārtu tehniskās apkopes

Izsludināšanas datums:
14.05.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/31M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja “Laboratories ANIOS” lokano endoskopu dezinfekcijas iekārtu tehniskās apkopes
Iesniegšanas termiņš:
28.05.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Medicīnas ierīču daļas vadītājs Voldemārs Ozols, tālr. 67043157; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +37167042336.