Vienotais pieraksts: +371 67000610

„Ražotāja „KEN Hygiene Systems” un „BMT Medical Technology” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde”

Izsludināšanas datums:
17.11.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/104M
Iepirkuma priekšmets:
„Ražotāja „KEN Hygiene Systems” un „BMT Medical Technology” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde”
Iesniegšanas termiņš:
28.11.2017
Kontaktpersonas:
Voldemārs Ozols, tālr. 67043157; Sindija Laura Ošeniece, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.