Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja „KCI (Acelity)” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde

Izsludināšanas datums:
11.10.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/85M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja „KCI (Acelity)” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
27.10.2017
Kontaktpersonas:
Voldemārs Ozols, tālr. 67043157; Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste Sindija Laura Ošeniece, tālr. 67042336.