Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja “Hamilton Medical” elpināšanas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde

Izsludināšanas datums:
01.10.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/84M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja “Hamilton Medical” elpināšanas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
12.10.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Voldemārs Ozols, Medicīnas ierīču daļas vadītājs, tālr. +371 67043157; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.