Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja “GE Medical Systems” abdominālās spoles remonts

Izsludināšanas datums:
12.07.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/66M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja “GE Medical Systems” abdominālās spoles remonts
Iesniegšanas termiņš:
23.07.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Aelita Platā, Medicīnas fiziķe, tālr. 6704 2674; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.