Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja „CareFusion” elpināšanas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde

Izsludināšanas datums:
29.01.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/06M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja „CareFusion” elpināšanas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
09.02.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Voldemārs Ozols, Medicīnas ierīču daļas vadītājs, tālr. +371 67043157; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +37167042336.