Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāja “BECMAN COULTER” medicīnas iekārtu tehniskās apkopes, darbības un funkcionālās pārbaudes

Izsludināšanas datums:
31.05.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/40M
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāja “BECMAN COULTER” medicīnas iekārtu tehniskās apkopes, darbības un funkcionālās pārbaudes
Iesniegšanas termiņš:
13.06.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Olga Kutjuna, Medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists tālr. +371 67041066; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 13. jūnijam plkst.13.00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883P.