Vienotais pieraksts: +371 67000610

Radioloģijas informācijas sistēmas uzturēšana_2020

Izsludināšanas datums:
20.03.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/22M
Iepirkuma priekšmets:
Radioloģijas informācijas sistēmas uzturēšana_2020
Iesniegšanas termiņš:
31.03.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Māra Epermane, Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja, tālr. 6704 2397; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
20.03.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Radioloģijas informācijas sistēmas uzturēšana”, ID Nr. RAKUS 2020/22M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 31. martam plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!