Vienotais pieraksts: +371 67000610

Portatīvā palātas rentgena iekārtas iegāde

Izsludināšanas datums:
15.01.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/01M
Iepirkuma priekšmets:
Portatīvā palātas rentgena iekārtas iegāde
Iesniegšanas termiņš:
28.01.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Medicīnas ierīču uzraudzības daļas Medicīnas fiziķe Aelita Platā, tālr. +371 67042674, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
15.01.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Portatīvā palātas rentgena iekārtas iegāde”, ID Nr. RAKUS 2020/01M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/309. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 28.janvārim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!