Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pārtikas produktu iegāde par taloniem pārtikas produktu tirdzniecības vietās

Izsludināšanas datums:
01.11.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/89M
Iepirkuma priekšmets:
Pārtikas produktu iegāde par taloniem pārtikas produktu tirdzniecības vietās
Iesniegšanas termiņš:
15.11.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Gunta Kirvelaite, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Rīgas Ambulatorās nodaļas vadītāja, tālr. +371 67514422; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.