Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par telefonu centrāļu tehnisko apkalpošanu un remontu

Izsludināšanas datums:
18.12.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/124M
Iepirkuma priekšmets:
Par telefonu centrāļu tehnisko apkalpošanu un remontu
Iesniegšanas termiņš:
07.01.2020
Kontaktpersonas:
Ivars Rozenbergs, Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgais meistars, tālr. +371 20222392; Jeļena Bičikova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
18.12.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Par telefonu centrāļu tehnisko apkalpošanu un remontu”, ID Nr. RAKUS 2019/124M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020.gada 7.janvārim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!