Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par rindu vadības sistēmas izbūvi

Izsludināšanas datums:
31.10.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/109M
Iepirkuma priekšmets:
Par rindu vadības sistēmas izbūvi
Iesniegšanas termiņš:
11.11.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Viktors Silvoniks, Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļa, tālr. +371 67041065.
Komentāri:
31.10.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Par rindu vadības sistēmas izbūvii”, ID Nr. RAKUS 2019/109M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 11.novembrim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!