Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par nepārtrauktās plūsmas sterilizācijas iekārtas “STERIS-300-CED-1000-S7” remontu un tehniskās apkopes darbu veikšanu stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”

Izsludināšanas datums:
08.01.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/123M
Iepirkuma priekšmets:
Par nepārtrauktās plūsmas sterilizācijas iekārtas “STERIS-300-CED-1000-S7” remontu un tehniskās apkopes darbu veikšanu stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs”
Iesniegšanas termiņš:
21.01.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas ierīču daļas medicīnas iekārtu uzraudzības speciālists Olga Kutjuna, tālr.+ 371 67041066; Jeļena Bičikova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
08.01.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Par nepārtrauktās plūsmas sterilizācijas iekārtas “STERIS-300-CED-1000-S7” remontu un tehniskās apkopes darbu veikšanu stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs””, ID Nr. RAKUS 2019/123M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 21. janvārim plkst.13:00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!