Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par asins un kaulu smadzeņu aspirātu automatizētās krāsošanas iekārtas un nepieciešamo reaktīvu piegādi

Izsludināšanas datums:
15.07.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/55M
Iepirkuma priekšmets:
Par asins un kaulu smadzeņu aspirātu automatizētās krāsošanas iekārtas un nepieciešamo reaktīvu piegādi
Iesniegšanas termiņš:
02.08.2016
Kontaktpersonas:
Laboratoriskās medicīnas centra vadītāja Ludmila Eņģele, tālr. 6704 1004; mob. 29241290; Iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. 67042336; mob. 25749567.