Vienotais pieraksts: +371 67000610

Papildus medicīnisko preču un materiālu piegāde invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanai

Izsludināšanas datums:
21.03.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/19M
Iepirkuma priekšmets:
Papildus medicīnisko preču un materiālu piegāde invazīvās kardioloģijas un aritmoloģijas procedūru nodrošināšanai
Iesniegšanas termiņš:
01.04.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Sirds asinsvadu slimību klīnikas vadītājs Artis Kalniņš, tālr. 67042494; Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306.
Komentāri:
Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 1.aprīļa plkst.13.00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883P