Vienotais pieraksts: +371 67000610

Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde

Izsludināšanas datums:
18.06.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/55K
Iepirkuma priekšmets:
Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
24.07.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: stacionāra „Gaiļezers” laboratoriskās medicīnas centra vadītāja Ludmila Eņģele, tālr. +371 67041004, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv par tehnisko specifikāciju: „Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijas vadītāja Jeļena Storoženko, tālr. +371 67014220, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv par tehnisko specifikāciju: stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Mikobakterioloģijas nodaļas vadītāja Inga Norvaiša, tālr. +371 67048221, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv par procedūru – Iepirkumu un līgumu daļas juriste Sanita Lauceniece, tālr. +371 67042336, iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
03.07.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir publicēti un Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīti grozījumi atklātā konkursā „Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde”, ID Nr. RAKUS 2019/55K apstiprināšanai. 27.06.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir publicēti un Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīti grozījumi atklātā konkursā „Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde”, ID Nr. RAKUS 2019/55K apstiprināšanai. 17.06.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss „Papildus laboratorijas izmeklējumu veikšanai nepieciešamo testsistēmu un laboratorijas piederumu iegāde”, ID Nr. RAKUS 2019/55K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 24.jūlijam plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!