Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pacientu vitālo funkciju novērošanas sistēmu iegāde