Vienotais pieraksts: +371 67000610

Operāciju aprīkojuma piegāde oftalmoloģijas operācijām

Izsludināšanas datums:
30.09.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/126K
Iepirkuma priekšmets:
Operāciju aprīkojuma piegāde oftalmoloģijas operācijām
Iesniegšanas termiņš:
21.10.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists Guntis Liepiņš, tālr. +371 29134950; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
30.09.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināts atklāts konkurss „Operāciju aprīkojuma piegāde oftalmoloģijas operācijām”, ID Nr. RAKUS 2020/126K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 21. oktobrim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!