Vienotais pieraksts: +371 67000610

Mikrotomu žilešu un autopsiju nažu asmeņu piegāde

Izsludināšanas datums:
12.01.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/106M
Iepirkuma priekšmets:
Mikrotomu žilešu un autopsiju nažu asmeņu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
24.01.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Andris Šmits, Patoloģijas centra vadītājs, tālr. 6753 6070; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.