Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medikamentu piegāde

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/102K
Iepirkuma priekšmets:
Medikamentu piegāde
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Aptiekas vadītāja Judīte Ķirse, tālr. 67042778.