Vienotais pieraksts: +371 67000610

”Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde”

Izsludināšanas datums:
07.07.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/36K
Iepirkuma priekšmets:
”Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde”
Iesniegšanas termiņš:
10.08.2017
Kontaktpersonas:
Par Tehnisko specifikāciju: Gatis Grīnbergs, tālrunis: 67042800, e-pasts: gatis.grinbergs@aslimnica.lv; par Nolikumu: Iepirkumu vec. speciāliste Valērija Kreisberga, tālr. 26305209, 67042306, e-pasts: valerija.kreisberga@aslimnica.lv.