Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde

Izsludināšanas datums:
20.08.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/81K
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
15.10.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Gatis Grīnbergs, tālr. +371 6704 2800, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru- Sanita Lauceniece, Iepirkumu un līgumu daļas juriste, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
25.09.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir publicēti un Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīti grozījumi atklātā konkursā „Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2019/81K apstiprināšanai. 20.09.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir publicēti un Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīti grozījumi atklātā konkursā „Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2019/81K apstiprināšanai. 20.08.2019. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss „Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2019/81K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2019. gada 15.oktobrim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!