Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīniskās datu bāzes abonēšana

Izsludināšanas datums:
04.08.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/65M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīniskās datu bāzes abonēšana
Iesniegšanas termiņš:
15.08.2016
Kontaktpersonas:
Izglītības daļas vadītāja Dace Munča, tālr. 67303110; Iepirkumu speciāliste Jeļena Bičikova, tālr. 67042336; mob. 25749567.