Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīniskās datu bāzes abonēšana

Izsludināšanas datums:
16.10.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/94M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīniskās datu bāzes abonēšana
Iesniegšanas termiņš:
27.10.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Dace Munča, Izglītības daļas vadītāja, tālr. +371 6730 3110, e-pasts: dace.munca@aslimnica.lv; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.