Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīniskā skābekļa stacijas sadales kolektora rekonstrukcija stacionārā „LOC

Izsludināšanas datums:
08.02.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/04M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīniskā skābekļa stacijas sadales kolektora rekonstrukcija stacionārā „LOC
Iesniegšanas termiņš:
21.02.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Vadims Pupkevičs, vecākais medicīnas gāzu tehniķis, tālr. +371 67042758, +371 25616525; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Iepirkuma procedūra 20.02.2017. pārtraukta sakarā ar to, ka nepieciešams izdarīt grozījumus iepirkuma tehniskajā specifikācijā.