Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīniskā skābekļa stacijas sadales kolektora rekonstrukcija stacionārā „LOC”

Izsludināšanas datums:
28.02.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/19M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīniskā skābekļa stacijas sadales kolektora rekonstrukcija stacionārā „LOC”
Iesniegšanas termiņš:
15.03.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Vadims Pupkevičs, vecākais medicīnas gāzu tehniķis, tālr. +371 67042758; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.