Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīniskā aprīkojuma iegāde Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra tīrtelpām

Izsludināšanas datums:
08.04.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/34M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīniskā aprīkojuma iegāde Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra tīrtelpām
Iesniegšanas termiņš:
23.04.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Sergejs Ņikišins, tālr. 29949994, e-pasts - sergejs.nikisins@aslimnica.lv; par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. 67042336, e-pasts - iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
08.04.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Medicīniskā aprīkojuma iegāde Cilvēka audu un šūnu apstrādes centra tīrtelpām”, ID Nr. RAKUS 2020/34M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 23.aprīlim plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!