Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai

Izsludināšanas datums:
01.10.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/78K
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai
Iesniegšanas termiņš:
03.11.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: RAKUS Aptiekas dienesta vadītājs, tālr. 29726736, e-pasta adrese: Rolands.Karvonens@aslimnica.lv. Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – RAKUS Iepirkumu daļas juriste Līga Cirpone, tālr. 67042336, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
01.10.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā ir izsludināts atklāts konkurss „Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanaiMedicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai”, ID Nr. RAKUS 2020/78K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 3. novembrim plkst.13:00. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas! Iepirkuma komisija pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu nolemj, pārtraukt iepirkumu, jo ir nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma dokumentācijā.