Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnas personāla izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts

Izsludināšanas datums:
28.02.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/10M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnas personāla izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts
Iesniegšanas termiņš:
14.03.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Ivars Rozenbergs, ITID atbildīgais meistars, tālr. +371 67042777; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Kopīgas objektu apskates notiek: 2017. gada 7. martā plkst. 10:00 un 9. martā plkst. 10:00; Pulcēšanās stacionārā „Gaiļezers”, Tehniskās daļas apspriežu zālē, Hipokrāta ielā 2, Rīgā; Kontaktpersona- Ivars Rozenbergs, ITID atbildīgais meistars, tālr. +371 67042777, e- pasts: ivars.rozenbergs@aslimnica.lv