Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnas personāla izsaukuma sistēmas uzstādīšana Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 1C Ķīmijterapijas dienas stacionārā

Izsludināšanas datums:
27.01.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/95M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnas personāla izsaukuma sistēmas uzstādīšana Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 1C Ķīmijterapijas dienas stacionārā
Kontaktpersonas:
Medicīnas personāla izsaukuma sistēmas uzstādīšana Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 1C Ķīmijterapijas dienas stacionārā.