Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnas ierīču elektrodrošības pārbaudes

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2013/117M
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnas ierīču elektrodrošības pārbaudes